TERMENI ȘI CONDIȚII


DEFINIȚII ȘI TERMENI


Magazinul de Pompe - este denumirea comercială a S.C. Hidrosud S.R.L., persoană juridică din România, cu sediul social în localitatea Craiova, Str. Aristizza Romanescu Nr. 1, județul Dolj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J16/2396/2008, cod unic de înregistrare fiscala RO24884931.

Vânzător - Magazinul de Pompe

Cumpărător - poate fi orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 16 ani sau orice entitate juridică care își face un cont pe site-ul www.magazinuldepompe.ro și efectuează o comandă.

Client - poate fi orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 16 ani sau orice persoană juridică ce are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Magazinul de Pompe sau în baza unui acord de utilizare existent între Magazinul de Pompe și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont pe platforma www.magazinuldepompe.ro.

Utilizator - poate fi orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 16 ani sau orice persoană juridică înregistrată pe platforma www.magazinuldepompe.ro, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont - secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite - secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Lista - secțiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri sau Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul Meu”).

Coșul Meu - secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

Site - magazinul online găzduit la adresa web magazinuldepompe.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie - acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract - reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut - reprezintă: toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Review - o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating - modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

Comentariu - apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare - formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă.

Răspuns - informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare în Site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document - prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale - orice tip de mesaj trimis conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea „Cont/Coșul Meu” sau secțiunea „Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție - încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Magazinul de Pompe, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor de plată agreate de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxă de timbru verde - valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


DOCUMENTE CONTRACTUALE


(a) Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

(b) Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se va face electronic (e-mail) sau telefonic.

(c) Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

(d) Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

(e) Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la magazinele fizice Magazinul de Pompe prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.


POLITICA DE VÂNZARE ONLINE


(a) Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate, „Magazinul de Pompe” își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel „Magazinul de Pompe”. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

(b) Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate în secțiunea de „Contact” din site.

(c) În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, ne rezervăm dreptul de a cere Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de verificare de tip captcha, în vederea protejării informațiilor din site.

(d) Putem publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

(e) Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON).

(f) În condițiile prevăzute de lege, prețul anumitor bunuri include Taxa de timbru verde.

(g) În cazul plăților online Vânzătorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

(h) Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau serviciilor disponibile pe site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


COMANDĂ


(a) Clientul/Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda cu efectuarea plății prin una din modalitățile puse la dispoziție de vânzător.

(b) Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

(c) Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

(d) Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Magazinul de Pompe, în cazul plății online;
datele furnizate de către client/cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte.
(e) Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

(f) În cazul în care cumpărătorul decide să se retragă din contract, acesta va urma procedura de retur ce se regăsește la adresa https://www.magazinuldepompe.ro/returnare.


CONFIDENȚIALITATE


(a) Magazinul de Pompe va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.

(b) Nici o declarație publică, promovare comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comanda/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

FACTURARE / PLATĂ
(a) Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.magazinuldepompe.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

(b) Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.


LIVRAREA BUNURILOR


(a) Condițiile de livrare a bunurilor și serviciilor vândute de către Magazinul de Pompe se regăsesc la adresa https://www.magazinuldepompe.ro/livrare.

(b) Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor insoțitoare.

(c) Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor numai pe teritoriul României.


GARANȚII


(a) Toate bunurile comercializate de Magazinul de Pompe beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.


TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR


Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).


RĂSPUNDERE


(a) Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

(b) Prin crearea și utilizarea contului, utilizatorul/cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

(c) Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, clientul / utilizatorul / cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii.

(d) Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la momentul afișării în site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui document.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Vă rugăm sa parcurgeți secțiunea privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, care face parte din prezentul document, la adresa https://www.magazinuldepompe.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.


FOLOSIREA COOKIE-URILOR


Vă rugăm sa parcurgeți secțiunea privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, care face parte din prezentul document, la adresa https://www.magazinuldepompe.ro/politica-cookie.

FORȚA MAJORĂ


(a) Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

(b) Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA


(a) Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător și utilizatori / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.